ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Μεγάλο ποσοστό όμως από τον πληθυσμό δεν γνωρίζει καν την νόσο. Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση των πνευμόνων η οποία σε αντίθεση με το άσθμα, χαρακτηρίζεται από μόνιμη μη αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών (βρόγχων) λόγω της καταστροφής των τοιχωμάτων τους.

Περισσότερα