ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ;

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των Κράτων-Μελών της Ε.Ε. σε γηράσκοντα πληθυσμό (ποσοστό αύξησης 21,4%) έναντι μέσου όρου της Ε.Ε 17,2%.

Περισσότερα