Η Γενική Κλινική Πειραιώς «Ιπποκράτης», η αρχαιότερη εν λειτουργία Κλινική στην πόλη του Πειραιά αλλά και των νοτίων προαστίων, είναι συμβεβλημένη με τους παρακάτω Οργανισμούς και Ασφαλιστικά ταμεία.

1. Με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

2. Με όλα τα Κρατικά Ασφαλιστικά Ταμεία.

3. Με το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Περιθάλψεως Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών (Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.).

4. Είναι συμβεβλημένη με τις περισσότερες Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Για Νοσηλεία και για την διενέργεια Διαγνωστικών εξετάσεων όπως αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές, ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες, μαστογραφίες, μετρήσεις οστικής πυκνότητας, υπερήχους σώματος και συμπαγών οργάνων, triplex αγγείων, υπερήχους καρδιάς, δοκιμασίες κοπώσεως, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις και άλλες εξετάσεις.