Στην περίπτωση έκτακτης εισαγωγής (ο ασθενής προσέρχεται στα Εξωτερικά Ιατρεία και συστήνεται από τους ιατρούς ότι χρήζει νοσηλείας), ενημερώνεται από το Γραφείο κινήσεως - Λογιστήριο Ασθενών σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος της αντίστοιχης νοσηλείας καθώς και για τα συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία και τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Εισόδου Ασθενούς.

Ο ασθενής ή το συνοδό πρόσωπο απευθύνεται στο Γραφείο Κινήσεως - Λογιστήριο Ασθενών το συντομότερο δυνατόν και εντός εργάσιμων ημερών και ωρών προκειμένου να ενημερωθεί για τις οικονομικές επιβαρύνσεις καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά νοσηλείας του.

Το Γραφείο Κινήσεως - Λογιστήριο Ασθενών λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 π.μ.- 21:00 μ.μ. και το Σάββατο από τις 08:00 π.μ.- 16:00 μ.μ.