ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Τσινές Γεώργιος, Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης
Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γενικής Κλινικής Πειραιώς «Ιπποκράτης»

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι εξέταση η οποία πραγματοποιείται για τον έλεγχο της οστεοπόρωσης, μιας ασθένειας των οστών, η οποία συμβαίνει όταν αυτά χάνουν το ασβέστιο και γίνονται λεπτά και εύθραυστα.

Περισσότερα