ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ
Γάτος Νικόλαος, Αναισθησιολόγος / Βάσσος Χρήστος, Ορθοπεδικός
Υπεύθυνοι Ιατρείου Χρόνιου Πόνου, Γενικής Κλινικής Πειραιώς «Ιπποκράτης»

Χρόνιος πόνος είναι ο πόνος που επιμένει για περίοδο μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάστηκε ο οργανισμός για να αποκαταστήσει μία βλάβη. Το λεπτομερές ιστορικό και η συνεπής κλινική εξέταση αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται ο γιατρός για να βοηθήσει τον ασθενή που πονά.

Περισσότερα