• Σύντομα κοντά σας!
 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 45 20 604 - 210 45 20 632, Fax:210 45 20 662