ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 45 20 604 - 210 45 20 632, Fax:210 45 20 662