ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
 
  
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
Τσινές Γεώργιος
Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης,
Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου
Γενικής Κλινικής Πειραιώς «Ιπποκράτης»
 

To υπερηχογράφημα μαστού είναι μια απεικονιστική εξέταση η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια της τεχνολογίας των υπερήχων. Πραγματοποιείται όπως ακριβώς και το υπερηχογράφημα κοιλίας. Συγκεκριμένα, ο γιατρός τοποθετεί μια ειδική συσκευή (ανιχνευτής υπερήχων) στο δέρμα του υπό εξέταση μαστού. Για την καλύτερη επαφή ανιχνευτή υπερήχων και δέρματος χρησιμοποιείται ένα ειδικό ζελέ. Καθώς ο γιατρός μετακινεί τη συσκευή αυτή με ελαφρά πίεση στην περιοχή που εξετάζεται, εκπέμπονται κύματα υπερήχων τα οποία διαπερνούν την περιοχή. Στη συνέχεια τα κύματα αυτά αντανακλώνται πίσω στη συσκευή και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μετατρέπονται σε εικόνα. Έτσι λαμβάνονται εικόνες από το εσωτερικό του μαστού.

 

O   Το υπερηχογράφημα δεν έχει ακτινοβολία.

O   Το υπερηχογράφημα δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία, αλλά τη συμπληρώνει.

O   Το υπερηχογράφημα γίνεται:

α) Όταν θέλουμε να ελέγξουμε προληπτικά το μαστό γυναίκας ηλικίας μικρότερης των 30 ετών, περίπτωση κατά την οποία η μαστογραφία δεν είναι εξέταση εκλογής (πυκνοί μαστοί).

β) Για να διερευνήσουμε τη σύσταση ενός ογκιδίου, συμπαγούς ή κυστικής μορφής (εικόνες 1,2,3) που ψηλαφάται ή φαίνεται μαστογραφικά και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό (περίγραμμα, μέγεθος, απόσταση από το δέρμα, αγγείωση).


(Εικόνα 1: Υπερηχογραφική εικόνα ινοαδενώματος (καλοήθους όγκου) του μαστού)(Εικόνα 2: Υπερηχογραφική εικόνα κύστεως του μαστού)

 

(Εικόνα 3: Υπερηχογραφική εικόνα νεοεξεργασίας (καρκίνου) του μαστού)

 
γ) Για να εξετάσουμε καλύτερα έναν πυκνό μαστό ή μαστό με σιλικόνη, όπου η μαστογραφία δεν βοηθάει πάντα.

δ) Για να αξιολογήσουμε συμπτώματα φλεγμονής στο στήθος (όπως κοκκίνισμα, εξωτερικό πόνο ή πυρετό) για την ύπαρξη ή μη αποστήματος.

ε) Για να πραγματοποιήσουμε επεμβατική πράξη, όπου καθοδηγούμε τη βελόνα με τους υπερήχους για βιοψία συμπαγούς μορφώματος (εικόνα 4) ή εκκένωση κύστης (εικόνες 5,6) ή τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού σε ογκίδιο για την ακριβή εξαίρεσή του χειρουργικά.
 


(Εικόνα 4)


(Εικόνα 5)


(Εικόνα 6)

στ) Για να παρακολουθήσουμε σε διαδοχικές εξετάσεις την εξέλιξη ενός ογκιδίου (συμπαγούς ή κυστικού) με ακριβή μέτρηση μεγέθους, με σκοπό να αποφασιστεί αν απαιτείται η εξαίρεσή του.

Η εξέταση των υπερήχων γίνεται από ιατρό ακτινοδιαγνώστη, διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά, δεν πονάει και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται άμεσα.

Τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος των μαστών χρήζουν κλινικής συναξιολόγησης ώστε να πραγματοποιηθούν όλοι οι περαιτέρω έλεγχοι που αφορούν στη διάγνωση παθήσεων του μαστού (αλλά και την πρόληψη) και θα οδηγήσουν στη σωστή αντιμετώπιση και θεραπεία.