ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
 

 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
 

 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
 

 ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
 

 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 

 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
 

 ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
 

 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
 

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 

 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 

 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
 

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ